Last Pictures

Saturday, July 19, 2008

khaste shodam az Bkarimoshtari va noore mah
( jupiter and moon's light )

1 comment:

arman said...

salam agha mehdie aziz
khubi ?
baba man ke harvaght sar mizanam weblaget ro up nakarD , nemidonam hala chi shode ke yeho in hame poste to webet zadi .
emrooz sa@ 3 daram miram polor vase rasad baresh shahabi
jat khaliii
behet khosh begzare , bazam sar mizanam behet
bye

Search This Blog